szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Whirlpool Polska Sp. z o.o.
   
  Firma Whirpool Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za udział pracowników firmy w realizacji programu społecznego polegającego na budowie mieszkań dla osób ubogich oraz za regularne wsparcie finansowe Fundacji, a także podejmowanie na jej rzecz działań fundraisingowych.
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy
   
  Fundacja otrzymała nagrodę za wsparcie finansowe programu edukacji ekonomicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej "Moje finanse", udział pracowników Citibank Handlowy w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i lekcji dla uczniów oraz spotkań z młodzieżą w oddziałach Banku, budowanie partnerskich relacji z organizacjami społecznymi.
 • Żywiec Zdrój SA
   
  Nagroda została przyznana za wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji programu „Po stronie Natury”, prowadzenie kampanii reklamowej i informacyjnej na potrzeby programu "Po stronie natury" oraz nieodpłatne dostarczenie wody Żywiec Zdrój na około 30 imprez i warsztatów organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia.
 • BP Polska Sp. z o.o.
   
 • Bank Zachodni WBK SA
   
  Bank otrzymał nagrodę za udzielanie systematycznego wsparcia finansowego Polskiej Akcji Humanitarnej na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach "Pajacyk" oraz za zachęcanie klientów banku do przekazywania środków finansowych na konto programu "Pajacyk".
 • Bank Spółdzielczy w Tczewie
   
  Bank Spółdzielczy w Tczewie to bank działający już od 1906 r., obecnie posiada 12 placówek na terenie województwa pomorskiego. Znany jest w środowisku lokalnym jako instytucja od wielu lat wspomagająca finansowo działania organizacji społecznych, odgrywająca ważną rolę w rozwijaniu tradycji i kultury lokalnej.
 • Commercial Union Polska Sp.z o.o.
   
 • PKO Bank Polski SA
   
 • BP Amoco Polska
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl