szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

07/10/2014
 
Konferencja adresowana jest do kadry menedżerskiej banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zmiany społeczne, demograficzne i wynikające z tego wyzwania biznesowe, które prowadzić muszą do przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych.Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku"

więcej <

Dobroczyńcy

 • Fabryka Porcelany Sp. z o.o.
   
  Nominacja za współpracę przy promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej.
 • PRYZMAT
   
  Pryzmat od wielu lat współpracuje z Fundacją Polska Akcja Humanitarna, wspierając ją w realizacji działań statutowych. Firma zaangażowała się szczególnie we wspieranie "Pajacyka", którego celem jest dożywianie najbiedniejszych dzieci w Polsce i w Afryce. Pryzmat ufundował już 180 000 posiłków.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Uniservice"
   
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
   
  Bank otrzymał nagrodę za systematyczne wspieranie finansowe programów stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego i zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji (pay-roll).
 • Orange Polska
   
  Telekomunikacja Polska włącza się w duże, ogólnopolskie akcje charytatywne, ale przede wszystkim tworzy własne programy społeczne, łącząc je z usługami firmy i wolontariatem pracowników.
 • Zakład Energetyczny Białystok SA
   
 • Levi Strauss Sp. z o.o.
   
 • Scanmed Multimedis S.A
   
  Nagroda została przyznana za stworzenie długofalowej strategii społecznego zaangażowania firmy, uwzględniającej zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe, jak i działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz angażowanie pracowników w działalność społeczną.
 • PPH Hetman Sp. z o.o.
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl