szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
   
 • Ernst&Young
   
 • Levi Strauss Sp. z o.o.
   
 • PKO Bank Polski Inteligo Financial Services
   
  PKO Bank Polski SA jest największym polskim bankiem. Prowadzi ponad 6 milionów rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Posiada blisko 1300 oddziałów i ponad 2700 agencji w całym kraju. PKO Bank Polski Inteligo Financial Services wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii od 2003 r. przekazując darowizny pieniężne na Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca.
 • Servisco Sp. z o.o.
   
 • Zakład Energetyczny Białystok SA
   
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
   
 • PKO Bank Polski i Inteligo Financial Services
   
  Współpraca Fundacji z PKO Bankiem Polskim trwa od 2002 roku. W 2010 roku, dzięki wsparciu firmy, udało się w ramach projektu Sztuczne Serce stworzyć nowy typ sztucznego serca, ale również zorganizować kampanię informacyjną i społeczną dotyczącą prowadzonych prac.
 • Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)
   
  Nagroda za program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania DB Schenker Logistics” . Projekt ten odbywa się co roku w dwóch edycjach – w okresie bożonarodzeniowym oraz wiosenno-letnim. Obie edycje były zrealizowane również w 2014 roku, w ich ramach łącznie odbyło się 58 projektów wolontariackich. Cele programu to rozwój współpracy ze społecznościami lokalnymi, zrealizowanie działań pomocowych na rzecz potrzebujących, edukacja ekologiczna i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, integracja i rozwój pracowników, extra touch dla klientów i partnerów biznesowych firmy – wspólna realizacja projektów. Projekty promowane są w firmie na zasadzie konkursu, w którym zespoły pracowników zgłaszają autorskie pomysły na rzecz pomocy dla lokalnych społeczności. Jest to kluczowy wyróżnik programu wolontariatu pracowniczego w DB Schenker Logistics. Decentralizacja działań i oddanie inicjatywy pracownikom sprzyja ich większemu zaangażowaniu, a także dzięki lokalnej decyzyjności umożliwia pomoc dla tych, którzy jej rzeczywiście potrzebują. W edycji ekologicznej celem była ochrona środowiska, edukacja ekologiczna oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W okresie świątecznym odbyło się wiele projektów, podczas których pracownicy angażowali się w pomoc m.in. dla domów dziecka, placówek opieki, szkół, chorych, bezdomnych.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl