szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

28/01/2015
 
Zakończyliśmy pierwszy etap XVIII edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" - nabór wniosków został zamknięty. Wszystkim firmom, które zgłosiły się do Konkursu, a także organizacjom pozarządowym, które nominowały firmy serdecznie dziękujemy za udział. Aktualnie trwa weryfikacja formalna wniosków.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Towarzystwo Finansowo-Leasingowe SA
   
 • ComputerLand SA
   
 • Scanmed Multimedis S.A
   
  Nagroda została przyznana za stworzenie długofalowej strategii społecznego zaangażowania firmy, uwzględniającej zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe, jak i działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz angażowanie pracowników w działalność społeczną.
 • Orange Polska
   
  Nagroda została przyznana za prowadzenie programu wolontariatu kompetencji, w ramach którego pracownicy firmy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, w zgodzie z profilem działalności firmy; umożliwienie pracownikom - wolontariuszom włączenie się w działania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań; realizację długofalowych projektów angażujących pracowników – wolontariuszy w działalność społeczną.
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
   
  Bank otrzymał nagrodę za systematyczne wspieranie finansowe programów stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego i zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji (pay-roll).
 • Fundacja Orange
   
  Nagrodę przyznano za udzielenie wsparcia finansowego przy uruchamianiu przedszkola dla dzieci z autyzmem, poprawę funkcjonowania dzieci i osób dorosłych z autyzmem w środowisku społecznym oraz popularyzację problemu autyzmu w społeczeństwie.
 • Meblik Sp. z o.o.
   
  Meblik Sp. z o.o. aktywnie wsparł Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Pomoc firmy sięgała daleko poza wsparcie finansowe a współpraca z fundacją została przedłużona o kolejny rok.
 • Fundacja Allegro All For Planet
   
  Nagroda została przyznana za działania na rzecz promocji postaw proekologicznych, wspierania ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” to kampania organizowana od 2012 roku, łącząca konkurs indywidualny z rywalizacją województw. Uczestnicy, wykorzystując specjalnie przygotowaną aplikację mobilną, „zbierali” kilometry pokonywane na rowerze i realizowali zadania konkursowe. Przejechany dystans był zapisywany na koncie uczestnika oraz na rzecz wybranego przez niego województwa. Te regiony, których mieszkańcy byli najbardziej aktywni w akcji, wygrywały nowe stojaki rowerowe od Fundacji All For Planet. W akcji „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” (2013) przejechano łącznie 477 692 tysiące kilometrów, dodano prawie 29 tysięcy propozycji ciekawych tras rowerowych, a liczba pobrań aplikacji mobilnej wyniosła 12,5 tysiąca (w 10 tygodni). Efekt długofalowy to trwała poprawa infrastruktury rowerowej na ulicach polskich miast - co roku 100 nowych stojaków rowerowych.
 • Whirlpool Polska Sp. z o.o.
   
  Firma Whirpool Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za udział pracowników firmy w realizacji programu społecznego polegającego na budowie mieszkań dla osób ubogich oraz za regularne wsparcie finansowe Fundacji, a także podejmowanie na jej rzecz działań fundraisingowych.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl