szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

07/10/2014
 
Konferencja adresowana jest do kadry menedżerskiej banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zmiany społeczne, demograficzne i wynikające z tego wyzwania biznesowe, które prowadzić muszą do przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych.Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku"

więcej <

Dobroczyńcy

 • Van Melle Polska Sp. z o.o.
   
 • Servisco Sp. z o.o.
   
 • HANA
   
 • Podgórska Spółdzielnia Inwalidów Ochrona Mienia
   
 • Whirlpool Polska Sp. z o.o.
   
  Firma Whirpool Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za udział pracowników firmy w realizacji programu społecznego polegającego na budowie mieszkań dla osób ubogich oraz za regularne wsparcie finansowe Fundacji, a także podejmowanie na jej rzecz działań fundraisingowych.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. Konimpex
   
  Nominacja za zrozumienie znaczenia organizacji pozarządowych i osobiste zaangażowanie w ich działania.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
   
 • J.W. Construction Holding SA
   
  J.W. Construction Holding SA to największy polski deweloper mieszkaniowy, lider na warszawskim rynku mieszkaniowym, działający od 1994 r. Dzięki wsparciu ze strony firmy J.W. Construction Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” uruchomiło Galerię Apteka Sztuki – przedsiębiorstwo społeczne, stanowiące pierwszy w Warszawie zakład aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Apteka Sztuki pełni jednocześnie funkcję galerii sztuki współczesnej.
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl