szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

07/10/2014
 
Konferencja adresowana jest do kadry menedżerskiej banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zmiany społeczne, demograficzne i wynikające z tego wyzwania biznesowe, które prowadzić muszą do przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych.Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku"

więcej <

Dobroczyńcy

 • Metsa Tissue SA
   
  Firma Metsa Tissue zainicjowała i sfinansowała całoroczny Program Edukacji Ekologicznej pt. 'Czyste środowisko - komfort na co dzień', relizowany w społecznościach, gdzie firma posiada swoje zakłady produkcyjne.
 • Towarzystwo Finansowo-Leasingowe SA
   
 • PKO Bank Polski SA
   
  PKO Bank Polski od wielu lat wspiera różnego rodzaju instytucje zajmujące się kulturą i sztuką. Między innymi przyczynił się do uratowania drewnianego 'grzybka' z 1843 roku, zabytku z kategorii tzw. małej architektury w Toruniu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prima
   
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prima Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z polskim kapitałem, która swoją działalność rozpoczęła w 1991 r. od eksportu warzyw i owoców, aby po kilku latach znacznie ją rozszerzyć. Firma świadczy kompleksową pomoc organizacjom społecznym z regionu, w którym działa, stale współpracuje ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Warki i promuje społeczne zaangażowanie biznesu wśród innych firm z regionu.
 • Bank Spółdzielczy w Krokowej
   
 • Danone Sp. z o.o.
   
  Firma Danone skupia się w swojej strategii społecznego zaangażowania na konsekwentnej walce z niedożywieniem dzieci w Polsce. Głównym elementem strategii jest program 'Podziel się posiłkiem', z którego w roku szkolnym 2004/2005 skorzystało prawie 800 000 dzieci. Firma buduje współpracę z organizacjami pozarządowymi opartą na partnerstwie, dzieli się z nimi wiedzą i doświadczeniem.
 • Orange Polska
   
  Telekomunikacja Polska włącza się w duże, ogólnopolskie akcje charytatywne, ale przede wszystkim tworzy własne programy społeczne, łącząc je z usługami firmy i wolontariatem pracowników.
 • Intercell SA
   
 • Orange Polska
   
  Nagroda została przyznana za prowadzenie programu wolontariatu kompetencji, w ramach którego pracownicy firmy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, w zgodzie z profilem działalności firmy; umożliwienie pracownikom - wolontariuszom włączenie się w działania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań; realizację długofalowych projektów angażujących pracowników – wolontariuszy w działalność społeczną.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl