szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

23/03/2015
 
Czy wiesz, że możesz zostać sędzią w wyjątkowym Konkursie? Zdecyduj, co jest ważniejsze - wolontariat czy filantropia. Wejdź na http://glosuj.dobroczyncaroku.pl/ - poznaj firmy, które dobro czynią cały rok przez wolontariat i filantropię. Zdecyduj, która z nich powinna otrzymać tytuł "Dobroczyńca Roku". Możesz głosować codziennie aż do 13 kwietnia.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Carlsberg Okocim Polska SA
   
 • Fabryka Porcelany Sp. z o.o.
   
  Nominacja za współpracę przy promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej.
 • Fundacja Warta
   
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
   
  Firma i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem czynnie angażowali się w działalność społeczną.
 • TBWA Sp. z o.o.
   
  Agencja TBWA od kilku lat prowadzi wspólnie z organizacjami społecznymi szereg kampanii społecznych poprzez wyodrębnioną komórkę TBWA TELESCOPE.
 • SMAY Sp. z o.o.
   
  Nagroda za wsparcie finansowe przy pokrywaniu kosztów prowadzenia domu wspieranego dla rodzin bezdomnych. Końcowym etapem procesu usamodzielniania się rodzin bezdomnych jest zamieszkanie w samodzielnym mieszkaniu. Z myślą o podopiecznych, którzy pomimo sytuacji bezdomności podejmują pracę, Dzieło prowadzi projekt mieszkań wspieranych. Wsparcie finansowe umożliwia rodzinie tworzenie kapitału wyjściowego (oszczędności), który wykorzystywany jest w momencie opuszczenia przez rodzinę domu wspieranego.Otrzymana comiesięczna darowizna pokrywa zgodnie z zatwierdzonym przez pracownika socjalnego planem pomocy koszty prowadzenia domu (czynsz, opłaty za media) i jest ważnym elementem pracy socjalnej w zakresie nauki budżetowania. Obok wsparcia finansowego niezwykle cenną formą pomocy ze strony darczyńcy było także stworzenie miejsca pracy dla podopiecznego domu wspieranego.
 • Meblik Sp. z o.o.
   
  Meblik Sp. z o.o. aktywnie wsparł Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Pomoc firmy sięgała daleko poza wsparcie finansowe a współpraca z fundacją została przedłużona o kolejny rok.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o.
   
 • Johnson & Johnson Polska Sp. z o.o.
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl