szukaj

Ogólnopolski Konkurs o tytuł
Dobroczyńca Roku
Dobro czyń cały rok!

Aktualności

16/09/2014
 
Jak wygląda bilans ostatnich 25 lat z perspektywy odpowiedzialnego biznesu? Czy aktywność proekologiczna, zdrowie i pomoc społeczna staną się ważną przestrzenią działań polskich firm? W co poszczególni przedstawiciele biznesu będą się angażować w przyszłości? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy debaty w Pałacu Prezydenckim. Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezesi zrzeszeni w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011”– organizują 18 września niezwykle ważną debatę. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Prezydenta RP. W tym wyjątkowym wydarzeniu wezmą udział również laureaci Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Wszystkie osoby zainteresowane tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, gorąco zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo na stronie www.prezydent.pl

więcej <

Dobroczyńcy

 • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
   
 • Ernst&Young
   
 • BP Europa SE
   
  BP Europa SE angażuje się społecznie podejmując działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej. Firma promuje wolontariat pracowniczy i wspiera profesjonalizację działań trzeciego sektora oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego.
 • Scanmed Multimedis S.A
   
  Nagroda została przyznana za stworzenie długofalowej strategii społecznego zaangażowania firmy, uwzględniającej zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe, jak i działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz angażowanie pracowników w działalność społeczną.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. Konimpex
   
  Nominacja za zrozumienie znaczenia organizacji pozarządowych i osobiste zaangażowanie w ich działania.
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy
   
  Bank otrzymał nagrodę za systematyczne wspieranie finansowe programów stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego i zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji (pay-roll).
 • Kancelaria Adwokacka Barbara Parczewska
   
 • Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
   
  Każdego roku na działalność społeczno-kulturalną, charytatywną, sportową, działalność w ramach nauki, oświaty i wychowania Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie przeznacza kilkaset tysięcy złotych. W 2010 roku udzielił ponad 270 000 zł pomocy finansowej a pomoc rzeczowa i usługowa szacowana jest na około 60 000 złotych.
 • PKO Bank Polski SA
   
  PKO Bank Polski od wielu lat wspiera różnego rodzaju instytucje zajmujące się kulturą i sztuką. Między innymi przyczynił się do uratowania drewnianego 'grzybka' z 1843 roku, zabytku z kategorii tzw. małej architektury w Toruniu.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl