szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Fundacja Dobroczynności Atlas z Gdańska
   
  Firma Atlas w odpowiedzi na tysiące listów z prośbą o wsparcie powołała Fundację Dobroczynności Atlas, która angażuje się w imieniu firmy w programy społeczne. Unikalność zaangażowania społecznego firmy przejawia się w dążeniu do pozostawienia trwałego śladu w społeczności lokalnej – Hospicjum dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Tego typu postawa jest przejawem bezinteresownej pomocy – rozumianej przez właścicieli firmy jako „rodzaj obywatelskiego podatku”.
 • T-Mobile Polska S.A.
   
  Nagroda za program POMOC MIERZONA KILOMETRAMI. Jest to wyjątkowy program, w którym każdy może wesprzeć niepełnosprawne ruchowo dzieci. Wystarczy być aktywnym fizycznie i korzystać ze smartfona. Podczas pierwszej edycji akcji, dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wspólnie pokonali 40 milionów kilometrów, firma przekazała na rehabilitację i protezy dla dzieci, podopiecznych fundacji TVN MILION złotych. Aby raz jeszcze pomóc potrzebującym najmłodszym i dowieść, że sukces akcji nie był źródłem przypadku, zorganizowana została druga edycja. Przy użyciu smarftona i mobilnej aplikacji Endomondo oraz wsparciu partnera technologicznego – firmy Sony, akcja połączyła 524 000 aktywnie pomagających. Dzięki T-Mobile do Fundacji TVN Nie jesteś sam trafił kolejny milion złotych. W efekcie Polacy wspólnie pokonali w ruchu ponad 80 milionów kilometrów – dwa razy więcej, niż w pierwszej edycji akcji.
 • BP Amoco Polska
   
 • Orange Polska
   
  Nagroda została przyznana za prowadzenie programu wolontariatu kompetencji, w ramach którego pracownicy firmy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, w zgodzie z profilem działalności firmy; umożliwienie pracownikom - wolontariuszom włączenie się w działania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań; realizację długofalowych projektów angażujących pracowników – wolontariuszy w działalność społeczną.
 • Program 3 Polskiego Radia
   
  Nagroda została przyznana za wsparcie finansowe, merytoryczne oraz promocyjne akcji „Idą święta”, której celem jest zachęcanie do tworzenia rodzinnych domów dziecka i wspieranie tych, które już istnieją.
 • Woko Materiały budowlane - Wojciech Kościelnicki
   
 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o.
   
 • Nowa Era Sp. z o.o.
   
  Nagroda za współpracę przy realizacji programu "eduBudzik-Nakręcamy Edukację!". Celem programu było wyrównanie szans w dostępie do inspirujących form edukacji dla uczniów szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich, w oddaleniu od dużych ośrodków akademickich. Firma poniosła wszystkie koszty przygotowania i realizacji programu. Wspierała organizację merytorycznie w opracowaniu właściwej zawartości programu, zaplanowania zajęć i ich tematyki oraz pomocy w zakresie doboru pozostałych partnerów merytorycznych programu. Nieodpłatnie przekazała środki transportu, udostępniła powierzchnię biurową. Firma zaprosiła swoich pracowników do udziału w programie w charakterze wolontariuszy. Organizacja nominowała firmę za misyjne podejście do edukacji, które wykracza daleko poza działalność tylko biznesową, za włączenie się w promowanie idei zaangażowania biznesu w pomoc rozwojową i wspieranie wolontariatu wśród własnych pracowników.
 • Servisco Sp. z o.o.
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl