szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Fundacja Orange
   
  Nagroda została przyznana za wsparcie organizacyjne i finansowe w prowadzeniu rehabilitacji domowej dla dzieci z wadą słuchu. Na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku wzięło w niej udział 36 dzieci i 24 specjalistów. W całej Polsce Fundacja obejmuje terapią ponad 300 dzieci rocznie; nieodpłatne przekazanie 10 aparatów słuchowych do bezpłatnych wypożyczeń dzieciom niesłyszącym w banku aparatów w Krośnie w roku 2012; dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Orange - stworzenie i wyposażenie Bajkowego Kącika do nauki i zabawy dla małych pacjentów ośrodka diagnostyczno-rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu; udostępnienie narzędzi do pracy terapeutów oraz poradników dla rodziców dzieci z wadą słuchu; wkład w rozwój metod monitorowania postępów w komunikacji dzieci z ubytkiem słuchu w ramach „ Karty oceny 60 kroków” dr Katarzyny Bieńkowskiej z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, poprzez zaadoptowanie tego narzędzia na rzecz ewaluacji postępów dzieci w programie Dźwięki Marzeń.
 • Levi Strauss Sp. z o.o.
   
 • Orange Polska
   
  Nagroda została przyznana za prowadzenie programu wolontariatu kompetencji, w ramach którego pracownicy firmy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, w zgodzie z profilem działalności firmy; umożliwienie pracownikom - wolontariuszom włączenie się w działania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań; realizację długofalowych projektów angażujących pracowników – wolontariuszy w działalność społeczną.
 • Bayer Sp. z o.o.
   
  Nagroda za program popularyzacji nauki Making Science Make Sense. W 2012 Bayer stworzył w Warszawie salon multimedialny BayLab, w którym organizowane są spotkania popularyzujące naukę, m.in. w formule warsztatów dla szkół. W 2014 program rozszerzono o nową formułę: familijne spotkania - „Naukowe Czwartki”. Tematy obejmują m.in. profilaktykę chorób układu krążenia, profilaktykę okulistyczną, a także zajęcia dotyczące roślin uprawnych, witamin oraz zdrowia zwierząt domowych. Dotychczas w spotkaniach udział wzięło 3.500 uczestników. Udział jest nieodpłatny, zajęcia przygotowano dla osób od 8 roku życia. W 2014 po raz pierwszy przeprowadzono tu warsztaty wymagające wybitnie indywidualnego podejścia – dla dzieci głuchoniemych. Bayer stworzył program praktyk dla studentów: osoby zarekomendowane przez uczelniane koła naukowe są zapraszane do współtworzenia i współprowadzenia warsztatów. Od 2011 roku prowadzone są badania opinii społecznej „Barometr Bayer”, diagnozujące stosunek Polaków do nauki. Poszczególne edycje poświęcone były m.in. stosunkowi do nauk ścisłych, do innowacyjności, zaś najnowsza - naukom medycznym i profilaktyce.
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
   
 • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
   
 • SMAY Sp. z o.o.
   
  Nagroda za wsparcie finansowe przy pokrywaniu kosztów prowadzenia domu wspieranego dla rodzin bezdomnych. Końcowym etapem procesu usamodzielniania się rodzin bezdomnych jest zamieszkanie w samodzielnym mieszkaniu. Z myślą o podopiecznych, którzy pomimo sytuacji bezdomności podejmują pracę, Dzieło prowadzi projekt mieszkań wspieranych. Wsparcie finansowe umożliwia rodzinie tworzenie kapitału wyjściowego (oszczędności), który wykorzystywany jest w momencie opuszczenia przez rodzinę domu wspieranego.Otrzymana comiesięczna darowizna pokrywa zgodnie z zatwierdzonym przez pracownika socjalnego planem pomocy koszty prowadzenia domu (czynsz, opłaty za media) i jest ważnym elementem pracy socjalnej w zakresie nauki budżetowania. Obok wsparcia finansowego niezwykle cenną formą pomocy ze strony darczyńcy było także stworzenie miejsca pracy dla podopiecznego domu wspieranego.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
   
  Firma i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem czynnie angażowali się w działalność społeczną.
 • IQS and QUANT Group
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl