szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Nokia Polska Sp. z o.o.
   
 • Fundacja Warta
   
 • LG Petro Bank SA
   
 • BP Polska Sp. z o.o.
   
 • Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o.
   
 • PRYZMAT
   
  Pryzmat od wielu lat współpracuje z Fundacją Polska Akcja Humanitarna, wspierając ją w realizacji działań statutowych. Firma zaangażowała się szczególnie we wspieranie "Pajacyka", którego celem jest dożywianie najbiedniejszych dzieci w Polsce i w Afryce. Pryzmat ufundował już 180 000 posiłków.
 • Nowa Era Sp. z o.o.
   
  Nagroda za współpracę przy realizacji programu "eduBudzik-Nakręcamy Edukację!". Celem programu było wyrównanie szans w dostępie do inspirujących form edukacji dla uczniów szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich, w oddaleniu od dużych ośrodków akademickich. Firma poniosła wszystkie koszty przygotowania i realizacji programu. Wspierała organizację merytorycznie w opracowaniu właściwej zawartości programu, zaplanowania zajęć i ich tematyki oraz pomocy w zakresie doboru pozostałych partnerów merytorycznych programu. Nieodpłatnie przekazała środki transportu, udostępniła powierzchnię biurową. Firma zaprosiła swoich pracowników do udziału w programie w charakterze wolontariuszy. Organizacja nominowała firmę za misyjne podejście do edukacji, które wykracza daleko poza działalność tylko biznesową, za włączenie się w promowanie idei zaangażowania biznesu w pomoc rozwojową i wspieranie wolontariatu wśród własnych pracowników.
 • Towarzystwo Finansowo-Leasingowe SA
   
 • Podgórska Spółdzielnia Inwalidów Ochrona Mienia
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl